MENU

INTEGRACJA

7185
0

TRENING INTEGRACYJNY – jak wzmocnić identyfikację z grupą?

Zgrany zespół, w którym pracownicy lubią się i chętnie ze sobą współpracują to właściwie cel każdej firmy. Efektywna integracja to ważny element każdej organizacji, ponieważ współpraca zespołu prowadzi do osiągania lepszych rezultatów i w efekcie uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Można to osiągnąć na wiele sposobów, ale jednym
z wyjątkowo skutecznych są właśnie warsztaty integracyjne dla firm. Powierzając nam to zadanie mogą mieć Państwo pewność, że pracownicy wrócą z takich warsztatów zadowoleni, a ich komunikacja i współpraca w firmie zdecydowanie się poprawią.

PROGRAM SZKOLENIA:

❖ Umocnienie więzi między pracownikami, ich głębsze poznanie się – w sytuacjach innych niż zawodowe – i zbudowanie przyjaznej atmosfery, która będzie stałym elementem codziennej pracy zespołu.
❖ Udoskonalenie przepływu informacji w celu lepszej współpracy. Poprawa komunikacji i relacji między członkami.
❖ Identyfikowanie i wykorzystywanie ról grupowych do tworzenia zintegrowanego zespołu.
❖ Efektywne komunikowanie się w relacjach zawodowych – rola zaufania i współpracy.
❖ Umiejętność przyjmowania i formułowania informacji zwrotnych.
❖ Określenie stylu działania w zespole – słabe i mocne strony, kompetencje i możliwości.
❖ Fazy rozwoju zespołu.
❖ Różnice i ich wykorzystanie w zespole.
❖ Twórcze i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, dlatego też oferujemy indywidualnie dostosowane szkolenia w różnych formach, odpowiadające Państwa wymaganiom. W razie wszelkich ustaleń oraz zapytań w tej sprawie, zapraszamy Państwa do kontaktu.