MENU

JA+INNI

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH Trening umiejętności interpersonalnych to aktywna forma edukacji psychologicznej. Jest to proces uczenia się przez doświadczenia międzyludzkie, które naturalnie pojawiają się w grupie i są na bieżąco analizowane. Doświadczenia zdobyte w relacjach z ludźmi kształtują naszą postawę wobec siebie i innych – nasze myślenie, uczucia i nasze zachowanie. Trening umiejętności interpersonalnych daje możliwość rozpoznania, często też zaryzykowania zmiany schematów myślenia/działania w konsekwencji wzbogacając nasze osobiste kompetencje i wzmacniając poczucie własnej wartości. DLA KOGO? Zapraszamy kobiety i mężczyzn, którzy: ❖ Pragną rozwijać odwagę i wrażliwość w kontaktach z ludźmi ❖ Chcą rozpoznać / zmienić usztywnione schematy myślenia i działania, które często utrudniają czerpanie satysfakcji z kontaktów międzyludzkich JAKI JEST CEL TRENINGU? Uczenie się i rozwijanie następujących umiejętności: ❖ Rozumienia siebie i innych ❖ Uważnego postrzegania siebie i innych ❖ Komunikowania się poprzez aktywne słuchanie, wyrażanie swoich myśli i uczuć ❖ Nazywania i rozwiązywania konfliktów / problemów w relacjach ❖ Udzielania i przyjmowania wsparcia ❖ Rozpoznawania schematów myślenia / działania, które utrudniają czerpanie satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi JAKIE KORZYŚCI BĘDZIE MIAŁ UCZESTNIK TRENINGU? ❖ Doświadczysz bezpośredniej komunikacji w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku ❖ Dowiesz się, jakie emocje i myśli wywołują Twoje zachowania u innych uczestników ❖ Zobaczysz, jak te same zachowania, sytuacje przeżywają inni ❖ Nauczysz się udzielać informacji zwrotnych […]
Read More ›

INTEGRACJA

KRÓTKI OPIS SZKOLENIA
Read More ›