MENU

HOGWART EMOCJI – czyli to, czego nie uczą w szkole.

Umiejętności społeczne stanowią jedne z podstawowych kompetencji, od których zależy efektywne funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

HOGWART EMOCJI to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

HOGWART EMOCJI przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
 • nieśmiałych, wycofanych,
 • z trudnościami w adaptacji do nowych sytuacji,
 • impulsywnych, z trudnościami w panowaniu nad emocjami,
 • z zachowaniami opozycyjnymi, buntowniczymi,
 • z trudnościami dostosowania się do zasad,
 • ulegającym niekorzystnym wpływom,
 • nieumiejących nawiązywać i podtrzymywać kontakty z rówieśnikami,

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które chcą polepszyć swoje relacje
z rówieśnikami ?

 

CELE:

 • Zwiększanie kompetencji społecznych poprzez trenowanie umiejętności komunikacyjnych (wyrażanie swoich racji, pomysłów, tworzenie współpracującej grupy, otwarcie na innych, mowa ciała);
 • zwiększenie samodzielności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • praca nad świadomością stanów emocjonalnych własnych i innych osób;
 • nauka samokontroli i rozwiązywania konfliktów;
 • zapobieganie nieprzystosowaniu w szkole, odrzuceniu przez rówieśników, trudnościom emocjonalnym;

Celem warsztatów rozwojowych jest pomoc w dojrzewaniu społecznym i emocjonalnym. Warsztat kieruje swoją uwagę na podstawowe umiejętności rozwoju osobistego i relacji interpersonalnych. Umiejętności, które będą przydatne we wszystkich obszarach życia dziecka i z których będzie korzystało przez resztę swojego życia.

PROGRAM TYGODNIOWYCH WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH dla DZIECI ćwiczy umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci biorące udział w warsztatach nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, skutecznie konfrontować się z nieakceptowanym zachowaniem innych osób, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, otwarcie komunikować się i współpracować, czekać na swoją kolej  i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

 

Liczebność grupy: 10 – 15 osób

Miejsce:
Żory, ul. Bałdyka 17

Termin warsztatów : I turnus: 24 – 28.06.2019r     II turnus: 01 – 05.07.2019r

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9:00 do 15:00  (w tym przerwa obiadowa z deserem)

*O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Inwestycja:

 • 599,99 (udział w 5 dniowym programie + obiady z deserem + napoje i owoce)
 • Wpisowe 100,00 – odliczone od całkowitego kosztu; wpisowe jest bezzwrotne

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Zgłoszenie uczestnictwa rodzic/opiekun prawny przesyła SMSem na numer telefonu 664-381-998 lub wysyła  e-mail na adres softrening@softrening.pl podając: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę, numer telefonu i adres e-mailowy rodzica/opiekuna prawnego.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia i jednoczesne dokonanie wpłaty wpisowej. Wpłaty całości należy dokonać 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto lub osobiście (po uzgodnieniu telefonicznym). Po odnotowaniu wpłaty Zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem.

DANE DO PRZELEWU:

SOFTRENING RENATA GIBAS nr konta 20 1050 1676 1000 0092 4163 0293 (w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem „Hogwart Emocji edycja zimowa”)

 • W trosce o najwyższą jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie i uczestnictwo do końca warsztatów. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji warsztatów każdy z uczestników otrzyma po dokonaniu rezerwacji miejsca.
 • Cena tygodniowych warsztatów rozwojowych obejmuje: koszt prowadzenia zajęć, materiały dla uczestników, atrakcje (basen, kino oraz inne ustalone z grupą), obiady z deserem oraz napoje i owoce.
  ♥Każdy uczestnik po skończeniu tygodniowego cyklu zajęć otrzyma pamiątkowy imienny Certyfikat♥
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997r poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego tj: imię i nazwisko, wiek, klasa, numer telefonu, adres e-mailowy, traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 • Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższych warunków uczestnictwa oraz cennika.