MENU

KOMUNIKACJA

8508
0

TRENING KOMUNIKACJI

Jakość naszych relacji, tych zawodowych i tych prywatnych, determinuje jakość całego naszego życia. Konstruktywna komunikacja to najlepsze spoiwo dla naszych relacji. Trening komunikacji interpersonalnej dostarczy Państwu okazji do refleksji nad swoimi nawykami komunikacyjnymi i pozwoli je udoskonalić.

PROGRAM SZKOLENIA:

❖ Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej.
❖ Bariery komunikacyjne.
❖ Aktywne słuchanie – parafraza, precyzowanie, klaryfikacja, podsumowanie.
❖ Pytania otwarte i zamknięte.
❖ Wyrażanie siebie – komunikaty JA.
❖ Autodiagnoza postaw i nawyków związanych z komunikacją interpersonalną.
❖ Style temperamentu i ich wpływ na naszą komunikację.
❖ Techniki konstruktywnej komunikacji interpersonalnej.
❖ Asertywność jako filozofia porozumiewania się.
❖ Moje zasoby i słabe strony (analiza dotychczasowych nawyków komunikacyjnych, poznanie indywidualnych stylów komunikacji)
❖ Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej – niewerbalna strona swojego stylu porozumiewania się.
❖ Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
❖ Terytorium psychologiczne w komunikacji, asertywność i ochronna granic.
❖ Komunikacja w sytuacjach trudnych – ataku, manipulacji, podważania autorytetu.
❖ Komunikacja w zespole i role zespołowe.

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, dlatego też oferujemy indywidualnie dostosowane szkolenia w różnych formach, odpowiadające Państwa wymaganiom. W razie wszelkich ustaleń oraz zapytań w tej sprawie, zapraszamy Państwa do kontaktu.