MENU

ZARZĄDZANIE CZASEM

ZARZĄDZANIE CZASEM

Efektywność jest niewątpliwie zaletą. Chcemy mieć więcej energii i realizować więcej zadań przy mniejszym wysiłku, jednocześnie być przy tym bardziej zrelaksowanym. Dodatkowo dla każdego z nas ważne jest, by mieć pewność, że cokolwiek robimy w danym momencie, jest dokładnie tym, co powinniśmy robić. Mimo przytłaczającej nas liczby obowiązków, możliwe jest, abyśmy byli skuteczni w swoich działaniach, zachowując trzeźwość umysłu, poczucie kontroli nad sytuacjami i przyjemne uczucie spokoju.

Szkolenie z zakresu zarządzanie sobą w czasie – umiejętności bezcennej, uczy jak planowanie zadań w pracy pozwala nam zwiększyć swoją efektywność osobistą i jak dzięki temu przyczynia się to do wzrostu wydajności naszej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie do tematu, analiza potrzeb, analiza rzeczywistego spędzania czasu

❖ Analiza czasu – wprowadzenie, ankieta, omówienie wyników
❖ Diagnozowanie rzeczywistych potrzeb
❖ Zarządzanie sobą w czasie a wypalenie zawodowe
❖ Zarządzanie sobą w czasie jako element koncentracji i mobilizacji pracownika

Proces wytyczania celów i priorytetów

❖ Definiowanie celów, warunki poprawnego sformułowania celu i zadań do realizacji
❖ Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu celów?
❖ Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
❖ Osiąganie celów w czasie

Zasady zarządzania priorytetami 

❖ Cele a Priorytety – co jest naprawdę ważne
❖ Techniki ustalania ważności zadań
❖ Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności – metoda Eisenhowera
❖ 7 nawyków skutecznego działania wg Covey’a jako narzędzie osiągnięcia równowagi i wysokiej efektywności
❖ Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
❖ Zasady zarządzania energią wewnętrzną

Bariery w zarządzaniu sobą w czasie

❖ Jak realistycznie budować swój plan czasowy
❖ Identyfikacja barier psychologicznych i zgubnych ulubionych nawyków
❖ Prokrastynacja, czyli odkładanie spraw na później – najbardziej powszechny z nawyków
❖ Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w prac
❖ Złote Zasady zarządzania czasem do zastosowania „od już”

Delegowanie zadań i elementy efektywnej komunikacji

❖ Korzyści z delegowania
❖ Przyczyny niedelegowania
❖ Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
❖ Tworzenie harmonogramu zadań

 Kształtowanie nowych, pożądanych nawyków

❖ proces powstawania nawyku,
❖ procedura pracy nad nowymi nawykami,
❖ metody utrzymywania wysokiej motywacji i wytrwałości w swoich postanowieniach,
❖ reakcje na niepowodzenia,
❖ nawyki sprzyjające lepszemu zarządzaniu swoim czasem.

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, dlatego też oferujemy indywidualnie dostosowane szkolenia w różnych formach, odpowiadające Państwa wymaganiom. W razie wszelkich ustaleń oraz zapytań w tej sprawie, zapraszamy Państwa do kontaktu.