MENU

WYPALENIE

WYPALENIE ZAWODOWE – jak utrzymać radość z pracy

Życie pod presją czasu, wysokie wymagania, nastawienie na efekty, brak równowagi między życiem osobistym a zawodowym mogą odbierać nam zadowolenie z naszych działań. Szkolenie „Wypalenie zawodowe – jak utrzymać radość z pracy” to propozycja zatrzymania się na chwilę i przyjrzenia się sobie.

Szkolenie składa się części teoretycznej oraz treningu praktycznego.

Część teoretyczną stanowią krótkie wykłady z zakresu psychologii emocji, motywacji, koncentrujące się na przyczynach wypalenia zawodowego i metodach radzenia sobie z jego symptomami. Trening praktyczny to intensywne warsztaty, w trakcie których uczestnicy testują swój poziom podatności na wypalenie, analizują źródła frustracji i stresu we własnym życiu zawodowym oraz wypracowują skuteczne techniki zapobiegania i przeciwdziałania wypaleniu w przyszłości.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wypalenie zawodowe – podstawy teoretyczne

❖ Czym jest wypalenie zawodowe, cechy, definicje.
❖ Dlaczego wypalamy się w pracy, główne czynniki sprzyjające i pierwsze sygnały problemu.
❖ Konsekwencje wypalenia zawodowego – czym grozi wypalenie z punktu widzenia pracownika: psychosomatyka i niebezpieczeństwa zdrowotne; skutki przemęczenia i wypalenia do jakości pracy i relacji z ludźmi; długofalowe konsekwencje dla organizacji, w której pracownicy się wypalają.

Rozpoznanie wypalenia u pracownika

❖  Typy wypalenia zawodowego
❖Czynniki sprzyjające wypaleniu – ilość pracy i czynników motywacyjnych; stres, napięcie i ich wpływ na szanse wypalenia w pracy; zła atmosfera i stosunki międzyludzkie w miejscu pracy; toksyczne relacje z przełożonymi.

Autodiagnoza uczestnika pod kątem niebezpieczeństwa wypalenia zawodowego

❖ Typ pracy jaki wykonuję – poziom satysfakcji a zagrożenie wypaleniem.
❖ Ocena dorobku zawodowego.
❖ Test cech osobowości, które mogą sprzyjać wypaleniu się w pracy lub przed nim bronić.
❖ Ocena ryzyka płynącego z otoczenia – co w mojej pracy może prowadzić do wypalenia?
❖ Diagnoza własnego stylu reagowania na stres lub czynniki demotywujące.
❖ Próba autoanalizy – czy ja również frustruję lub demotywuje innych?

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

❖ Dobra organizacja czasu pracy – zarządzanie czasem i zadaniami; właściwe radzenie sobie ze stresem i napięciem; zmiana nawyków myślenia i schematów reagowania; asertywność jako metoda obrony siebie i unikania bycia wykorzystywanym.
❖ Walka z chronicznym zmęczeniem – techniki odprężenia i relaksacji; obniżanie napięcia emocjonalnego.
❖ Właściwy odpoczynek, czyli jak oderwać się od pracy i przestać o niej myśleć.
❖ Techniki dystansowania się do nagłych zdarzeń w miejscu pracy.
❖ Wyznaczanie granic między życiem zawodowym i osobistym.
❖ Zapobieganie niekorzystnym reakcjom psychologicznym.
❖ Techniki motywowania samego siebie do dalszego funkcjonowania w danej pracy.
❖ Pielęgnowanie dobrych relacji z innymi ludźmi – rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy; wyznaczanie granic w kontaktach z ludźmi i dbanie o ich przestrzeganie; wsparcie bliskich (rodziny, przyjaciół) a poprawa funkcjonowania zawodowego.

Mój plan walki z utratą satysfakcji z pracy i wypaleniem

❖ Analiza własnego podejścia do pracy, określenie swych mocnych i słabych stron jako pracownika; spojrzenie na siebie z zewnątrz.
❖Zidentyfikowanie potencjalnych źródeł stresu, frustracji i niezadowolenia w życiu zawodowym.
❖ Weryfikacja dotychczasowych źródeł motywacji i satysfakcji w pracy.
❖ Określenie przyszłych kroków w zarządzaniu swą karierą i czasem pracy.
❖ Zmiana w podejściu do zadań w pracy
❖ Nowe reguły funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi
❖ Sposoby radzenia sobie z nagłym i przedłużającym się stresem

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, dlatego też oferujemy indywidualnie dostosowane szkolenia w różnych formach, odpowiadające Państwa wymaganiom. W razie wszelkich ustaleń oraz zapytań w tej sprawie, zapraszamy Państwa do kontaktu.