MENU

JA+INNI

5855
0

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

Trening umiejętności interpersonalnych to aktywna forma edukacji psychologicznej. Jest to proces uczenia się przez doświadczenia międzyludzkie, które naturalnie pojawiają się w grupie i są na bieżąco analizowane. Doświadczenia zdobyte w relacjach z ludźmi kształtują naszą postawę wobec siebie i innych – nasze myślenie, uczucia i nasze zachowanie. Trening umiejętności interpersonalnych daje możliwość rozpoznania, często też zaryzykowania zmiany schematów myślenia/działania w konsekwencji wzbogacając nasze osobiste kompetencje i wzmacniając poczucie własnej wartości.

DLA KOGO?

Zapraszamy kobiety i mężczyzn, którzy:

❖ Pragną rozwijać odwagę i wrażliwość w kontaktach z ludźmi

❖ Chcą rozpoznać / zmienić usztywnione schematy myślenia i działania, które często utrudniają czerpanie satysfakcji z kontaktów międzyludzkich

JAKI JEST CEL TRENINGU?

Uczenie się i rozwijanie następujących umiejętności:

❖ Rozumienia siebie i innych

❖ Uważnego postrzegania siebie i innych

❖ Komunikowania się poprzez aktywne słuchanie, wyrażanie swoich myśli i uczuć

❖ Nazywania i rozwiązywania konfliktów / problemów w relacjach

❖ Udzielania i przyjmowania wsparcia

❖ Rozpoznawania schematów myślenia / działania, które utrudniają czerpanie satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi

JAKIE KORZYŚCI BĘDZIE MIAŁ UCZESTNIK TRENINGU?

❖ Doświadczysz bezpośredniej komunikacji w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku

❖ Dowiesz się, jakie emocje i myśli wywołują Twoje zachowania u innych uczestników

❖ Zobaczysz, jak te same zachowania, sytuacje przeżywają inni

❖ Nauczysz się udzielać informacji zwrotnych

❖ Pogłębisz świadomość swoich mocnych stron

❖ Poznasz reakcje innych na swoje zachowania, by lepiej rozumieć swój wpływ na innych

❖ Sprawdzisz, jak Twoje wyobrażenia i opinie dotyczące tego, co wydaje Ci się, że inni ludzie czują i myślą na Twój temat, mają się do rzeczywistości

JAKA BĘDZIE ILOŚĆ UCZESTNIKÓW?

8 – 12 osób

KIEDY?

29.01. – 02.02.2018r (9:00 – 17:00)

GDZIE?

Ludowy Klub Sportowy Baranowice

Ul. Lipowa 9

44-240 Żory

INWESTYCJA?

❖ 650 PLN / 40h

❖ Wpisowe 100 PLN – odliczone od całkowitego kosztu


JAKIE SĄ ZASADY UCZESTNICTWA?

❖ Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać wypełniając formularz zgłoszeniowy lub wysyłając e-mail na adres softrening@softrening.pl Rezerwacji należy dokonać najpóźniej do dnia 18 – go stycznia 2018r.

❖ Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia i jednoczesne dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100PLN do 18 – go stycznia 2018r. Wpłaty całości należy dokonać do 22 –go stycznia 2018r. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto lub osobiście (po uzgodnieniu telefonicznym). Po odnotowaniu wpłaty Zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem.

DANE DO PRZELEWU:   SOFTRENING RENATA GIBAS / Nr konta 20 1050 1676 1000 0092 4163 0293


❖ Osoby biorące udział w treningu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Osoby zażywające leki i/lub będące pod opieką lekarza psychiatry proszone są o zgłoszenie tego faktu podczas rezerwowania miejsca.
❖ W przypadku odwołania treningu Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości. Organizator zwróci też wpłaconą kwotę w całości, jeśli Zamawiający poinformuje o rezygnacji z treningu najpóźniej do dnia 8-go stycznia 2018r.
❖ W trosce o najwyższą jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie i uczestnictwo do końca treningu. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji treningu każdy z uczestników otrzyma po dokonaniu rezerwacji miejsca.
❖ Cena treningu obejmuje: koszt prowadzenia treningu, materiały dla uczestników, przerwy kawowe. Możliwość zamówienia obiadów za dodatkową opłatą.
❖ Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997r poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego tj: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
❖ Zgłoszenie udziału w treningu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższych warunków uczestnictwa oraz cennika.