MENU

STRES

OGÓLNE CELE SZKOLENIA

❖ Rozwijanie i doskonalenie kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem
❖ Zwiększenie świadomości przeżywanych emocji i umiejętności kontroli emocji
❖ Mobilizowanie potencjału do walki ze stresem
❖ Wyposażenie w praktyczne umiejętności redukcji stresu
❖ Zwiększenie efektywności osobistej
❖ Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu