MENU

EMOCJE

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej i efektywne zarządzanie emocjami oraz stresem mają wpływ na  wszystkie obszary ludzkiego życia oraz w ogromnym stopniu decydują o sukcesie w życiu prywatnym i zawodowym.

Szkolenie Zarządzanie emocjami pozwoli Państwu zdobyć umiejętności, które zaprocentują zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nabędą Państwo praktycznych umiejętności w zakresie identyfikacji, modelowania i kontroli potencjału emocjonalnego; wzrostu świadomości uczuć własnych i innych; pogłębienie relacji z samym sobą i innymi; efektywnego gospodarowania kompetencjami społecznymi poprzez rozwinięcie takich umiejętności, jak: asertywność, perswazja, kooperacja, sumienność, zdolności adaptacyjne, automotywacja. Wierzymy w to, że pomogą one uczestnikom skutecznie zapanować nad emocjami oraz podnieść jakość i satysfakcję życia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 Zarządzanie emocjami – co to są emocje, powstawanie emocji.

❖ Definicja emocji, podział i rola emocji.
❖ Jak tłumienie emocji wpływa na naszą wydajność i efektywność?

Samoregulacja – panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi i impulsami.

❖ Uważne obserwowanie swojego ciała, emocji i myśli, aby pobudzić samoświadomość.
❖ Różnicowanie emocji, ich wpływu na stan ciała, umysłu i na oddech.
❖ Nawyki oddechowe w stanie silnych emocji i w stresie.
❖ Metody rozluźniania ciała i techniki pogłębionej relaksacji.
❖ Obserwacja, badanie i nazywanie emocji oraz doskonalenie się w ich wyrażaniu.
❖ Emocje w relacjach międzyludzkich.
❖ Własny plan rozwoju inteligencji emocjonalnej.

Motywacja – osiąganie celów życiowych.

❖ Wyłanianie wartości i identyfikacja wewnętrznych przekonań.
❖ Źródła naszej siły i motywacji do działania.
❖ Jak rozwijać samodyscyplinę, wytrwałość i determinację w osiąganiu celów.

Empatia – uświadamianie sobie uczuć i potrzeb innych osób.

❖ Rola empatii w życiu osobistym i społecznym.
❖ Rozpoznawanie emocji innych.
❖ Kompetencje emocjonalne na co dzień – wychodzenie z kryzysowych sytuacji i rozwiązywanie problemów.

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, dlatego też oferujemy indywidualnie dostosowane szkolenia w różnych formach, odpowiadające Państwa wymaganiom. W razie wszelkich ustaleń oraz zapytań w tej sprawie, zapraszamy Państwa do kontaktu.