MENU

HOGWART EMOCJI – czyli to, czego nie uczą w szkole.

Umiejętności społeczne stanowią jedne z podstawowych kompetencji, od których zależy efektywne funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. HOGWART EMOCJI to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych. HOGWART EMOCJI przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży: z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych, nieśmiałych, wycofanych, z trudnościami w adaptacji do nowych sytuacji, impulsywnych, z trudnościami w panowaniu nad emocjami, z zachowaniami opozycyjnymi, buntowniczymi, z trudnościami dostosowania się do zasad, ulegającym niekorzystnym wpływom, nieumiejących nawiązywać i podtrzymywać kontakty z rówieśnikami, Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 6-9lat, 10-12lat, 13-16lat mających trudności w kontaktach społecznych.   CELE: Zwiększanie kompetencji społecznych poprzez trenowanie umiejętności komunikacyjnych (wyrażanie swoich racji, pomysłów, tworzenie współpracującej grupy, otwarcie na innych, mowa ciała); zwiększenie samodzielności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych; praca nad świadomością stanów emocjonalnych własnych i innych osób; nauka samokontroli i rozwiązywania konfliktów; zapobieganie nieprzystosowaniu w szkole, odrzuceniu przez rówieśników, trudnościom emocjonalnym; Celem warsztatów rozwojowych jest pomoc w dojrzewaniu społecznym i emocjonalnym. Warsztat kieruje […]
Read More ›

DZIECI MOCY

DZIECI MOCY – warsztaty dla dzieci od 7 lat Chciałbyś, żeby Twoje dziecko wierzyło w siebie, było bardziej pewne siebie, lepiej odnajdywało się w grupie, lepiej radziło sobie z emocjami? Jeśli tak, to zapraszamy na zajęcia warsztatowe ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej “DZIECI MOCY” Właśnie ruszyły zapisy! Podczas zajęć dzieci odkrywają swoje mocne strony, budują poczucie własnej wartości, motywację do działania i do nauki. Stwarzamy dzieciom warunki do lepszego zrozumienia siebie i swojego otoczenia. Uczymy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, kreatywności, radzenia sobie ze stresem i otwartej komunikacji. PO WARSZTATACH TWOJE DZIECKO: 1. nabierze pewności siebie 2. stanie się bardziej asertywne 3. będzie miało większą swobodę w kontaktach z innymi 4. nauczy się stawiać czoła wyzwaniom 5. pozna i nauczy się wykorzystywać swoje mocne strony Dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia? Nasza propozycja zajęć jest szczególnie ważna, gdyż dziecko, które jest pewne swoich umiejętności, silne wewnętrznie, wierzy w siebie, zna swoją wartość i swoje potrzeby – potrafi otwarcie mówić o swoich uczuciach, rozumie siebie i swoje otoczenie. Potrafi zbudować pozytywny obraz swojej osoby, jest mniej podatne na wpływy środowiska rówieśniczego, ma własne zdanie. Dziecko o pozytywnym obrazie swojej osoby, wierzące w swoje możliwości w prawidłowy sposób funkcjonuje, rozwija się, […]
Read More ›

PEWNOŚĆ SIEBIE

KOBIETA PRACUJĄCA CZYLI JAK ZYSKAĆ PEWNOŚĆ SIEBIE I ODNIEŚĆ SUKCES W SPÓDNICY Silny, pozytywny obraz samego siebie jest najlepszym możliwym przygotowaniem na życiowy sukces. [Joyce Brothers]   Pewnie nie raz miałaś sytuację, w której zabrakło Ci pewności siebie. Nawet, jeśli na co dzień radzisz sobie całkiem dobrze w mniej komfortowych sytuacjach, to na pewno zdarzały Ci się trudniejsze momenty. Tamtych sytuacji już nie zmienisz. Jednak wciąż Twój los jest w Twoich rękach i nadal masz wybór. Brak pewności siebie odbiera wiele radości w życiu. Często to właśnie ona jest powodem, dla którego nie decydujemy się na spełnianie marzeń, tkwimy w toksycznym związku czy pozwalamy na to, aby życie przelatywało nam między palcami. Pewność siebie jest dla mnie podstawą w rozwijaniu siebie i realizowaniu celów. Osoby osiągające sukcesy zawodowe, spełnione w życiu prywatnym i zadowolone z siebie mają właśnie “to coś” – stoją po swojej własnej stronie, dają sobie przyzwolenie na popełnianie błędów, ale i stawiają sobie wysoko poprzeczkę, bo wierzą w swoje siły i talenty. To nie wszystko. Człowiek pewny siebie działa na otoczenie w specjalny sposób – docenia innych ludzi, jest cierpliwy i dąży do zrozumienia. Zamiast zawiści i niechęci czuje inspirację i zadowolenie. I co najważniejsze: nie drży ze strachu […]
Read More ›