MENU

COACHING

Najkrócej… to osobisty trening, dzięki któremu nie ma problemów nie do rozwiązania!

To podróż, w której coach pomaga osobie coachowanej znaleźć najbardziej właściwą drogę lub najwłaściwsze pomysły do realizacji celów, rozwiązania problemów, osiągnięcia rozwoju, czyli tego co osoba coachowana pragnie i do czego dąży. Praca z coachem sprawia, że ludzie rozwijają się szybciej i osiągają bardziej satysfakcjonujące ich rezultaty. Podczas sesji pogłębiasz swoją świadomość, poznajesz, co jest dla ciebie ważne, jakie wartości decydują o twoich życiowych i zawodowych wyborach. Efekt? Wewnętrzny spokój i większa pewność siebie. A to pomaga szybciej podejmować decyzje, wybierać najlepsze dla siebie rozwiązania, patrzeć na sytuacje z różnych perspektyw i utrzymywać satysfakcjonujące relacje z innymi. Coaching jest dobrowolny, wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha. Pobudza do myślenia, dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta, prowadzi do świadomego dokonywania zmian oraz skupia się na osiąganiu celów.

Coaching to kompleksowe podejście służące wspieraniu Twojego rozwoju, zwiększaniu efektywności wykorzystania potencjału umiejętności. Pomoc w przyswajaniu nowej wiedzy i doskonalenie działania.

Punktem wyjścia do pracy coachingowej klienta (organizacji) jest jedna z trzech sytuacji:

 • Temat (obszar) nad którym klient chce pracować. Może to być szeroko rozumiany rozwój osobisty, poprawa jakości życia/ pracy itp.
 • Problem, z którym klient się zmaga zarówno w życiu osobistym jak i/ lub zawodowym. Szerokie spektrum typowych „problemów” zawiera w sobie m.in. brak asertywności, brak motywacji, trudności w relacjach osobistych i/lub służbowych i wiele innych.
 • Cel, który klient pragnie osiągnąć. Potencjalne cele coachingu, ogranicza tylko nasza wyobraźnia. Gdyż celem może być zarówno utworzenie własnej firmy, wolontariat w Afryce czy przebiegnięcie maratonu. Cokolwiek klient chce osiągnąć, może być przedmiotem coachingu.

Skuteczność i efektywność coachingu mierzymy stopniem realizacji celu.


Jakie korzyści płyną z coachingu?

 • pozwala wyjść poza utarty schemat myślenia
 • pozwala spojrzeć na sytuację z wielu punktów widzenia
 • podnosi motywację i siłę do osiągnięcia wyznaczonych celów
 • pozwala na wykorzystanie własnych zasobów i potencjału w najlepszy dla siebie sposób
 • podnosi efektywność osiągania wyznaczonych celów
 • pozwala zajrzeć w siebie
 • zwiększa samoświadomość i samoocenę
 • wyzwala kreatywność
 • wspiera organizowanie życia wg własnych potrzeb
 • pomaga w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym, a osobistym
 • podnosi satysfakcje z relacjach interpersonalnych

Sesja próbna

Czym jest coaching najkorzystniej jest poznać poprzez doświadczenie, dlatego zapraszam na sesję próbną, w trakcie której poznasz mnie, mój warsztat i stosunek do coachingu. Ja będę miała możliwość poznać Ciebie i odpowiedzieć na Twoje pytania. Będzie to także szansa, żeby doświadczyć coachingu oraz określić obszar pracy coachingowej.